Marea Lojă Natională Romană 1880 (M.L.N.R. 1880) sub egida U.G.M.A. (Universal Grand Masonic Alliance – Marea Aliantă Masonică Universală) a organizat la București în data de 16 Iunie Conventul Internațional de Vară cu ocazia solstițiului de vară.

Conventul Masonic Internațional a avut loc într-o superbă locație la Grand Hotel Marriott 5* în sala Grand Ballroom.

Conventul a început în jurul orei 16, unde delagatiile române dar și străine din Italia, Franța, America, Serbia etc. ,  au intrat în templu conduse de Marele Maestru de Ceremonii al Marii Loji Naționale Române 1880.

Ținuta a fost condusă și deschisă ritualic de către Prea Puternicul nostru Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880 (M.L.N.R. 1880), General (r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU.

În timpul acestui mare eveniment s-au încheiat tratate de prietenie între diferite Mari Loji, s-a întărit lanțul Marii Alianțe Masonice Universale, s-au discutat problemele cele mai importante pe care Masoneria Modernă le întâmpina în societate și soluționarea lor, s-a acordat înalta dinstinctie a Ordinului Constantin Mavrocordat în grad de Mare Cruce unui număr de 5 Prea Ilustrii Frați și mai mulți frați au luat cuvântul la cererea Prea Puternicul nostru Suveran Mare Comandor Mare Maestru și au împărtășit din trăirea lor masonică.

Acestă importantă întâlnire s-a încheiat cu un puternic lanț de unire compus din frații români împreună cu delagatiile străine și cu o agapă frățească la Restaurantul Pescăruș.