Slujirea Artei Regale, Umanității și lui Dumnezeu


Structura M∴L∴N∴R∴ 1880

 

Conducerea unei Organizații Masonice necesită acea ierarhie existentă din cele mai vechi timpuri și de care Francmasoneria are nevoie pentru a asigura funcționalitatea ei continuă.            

MLNR 1880, ca și toată Masoneria Universală, are două organizații inițiatice care corespund tuturor Obediențelor Masonice speculative din lume.     

I. Lojile Albastre care grupează gradele de la 1 la 3:   

Gradul 1. Ucenici    
Gradul 2, Calfe    
Gradul 3, Maeștri
    

Organul de Conducere este Marele Consiliu și cuprinde un număr de Mari Ofițeri și Mari Consilieri, fiecare având o sarcină precisă. El este condus de Marele Maestru   

II. Lojile de Perfecționare sau Gradele Superioare, care grupează Gradele de la 4 la 33.     

În Obediența noastră, Gardele în care se lucrează sunt:     

 

Gradul 4, Maestru Secret    

Gradul 9, Maestru Ales al Celor Nouă    

Gradul 13, Cavaler al Arcului Regal al lui Solomon    

Gradul 14, Perfect Ales ( Sublim Maestru)        

Gradul 15, Cavaler al Spadei    

Gradul 18, Cavaler Roza Cruce 

Gradul 21, Cavaler Noahit     

Gradul 26, Prinț al Milei   

Gradul 28, Cavaler Comandant al Templului (Cavaler al Soarelui)   

Gradul 30, Cavaler Kadosh   

Gradul 31, Mare Inspector Inchizitor   

Gradul 32, Sublim Prinț al Secretului Regal   

Gradul 33, Suveran Mare Inspector General   

Organul de conducere este Supremul Consiliu, care este format din Suverani Mari Inspectori Generali de Gradul 33 și Ultim care pot fi într-un număr variabil.   

În cadrul Supremului Consiliu, Organul de Decizie este Suveranul Sanctuar care are un număr fix de 13 Suverani Mari Inspectori Generali corespunzând tuturor organelor de conducere ale Supremelor Consilii din lume.  

Supremul Consiliu și Suveranul Sanctuar este condus de Suveranul Mare Comandor.      

De menționat însă că în anumite Obediențe Masonice în lume, Mari Loji sau Mari Oriente, pot exista numai Gradele 1,2,3 conduse de un Mare Maestru; aceste Organizații Masonice neavând și Gradele Superioare 4-33.   

De asemenea trebuie subliniat că, Gradele 4-33 și un Suprem Consiliu care le guvernează nu pot exista independent dacă nu sunt legate de o Mare Lojă sau Mare Orient din care fac parte frații și surorile cu Gradele Superioare.  

In Masoneria Mondială, cele două organisme, Marele Consiliu (Gradele 1,2,3) și Supremul Consiliu (Gradele 4-33 RSAA) sunt conduse fie de două persoane diferite, fie de aceeași persoană care reunește cele două înalte funcții.    

Conventul de la Lausanne, Elveția, al Ritului Scoțian Antic și Acceptat ținut în 1875, a emis ca recomandare, pentru unitatea Ritului și pentru a evita inerențele fricțiuni între cei doi conducători al unui Mare Consiliu și al unui Suprem Consiliu, ca aceeași persoană să întrunească cele două funcții. Lucru care în masoneria contemporană se întâmplă într-un număr de Obediențe din America Latină, Europa, Asia și Africa.  

În acest spirit, funcția de Prea Respectabil Mare Maestru (Lojie Albastre) și de Prea Ilustru Suveran Mare Comandor, (Lojile de Perfecțiune cu Gradele de la 4 la 33), sunt întrunite de Prea Respectabilul Frate, Generalul Bartolomeu Constantin SĂVOIU, care conduce cele două părți  ale Masoneriei, care sunt independente, una față de cealaltă, conform vechilor cutume.

 

Lojele  

Loja este unitatea de bază a fiecărei Obediențe Masonice, care în majoritatea cazurilor poartă două nume generice în lumea întreagă: Mare Lojă sau Mare Orient, existând și alte variante ca Ordin Masonic sau alte denumiri.   

Obediența Masonică, pentru a răspunde regulilor inuabile ale Masoneriei, trebuie să fie compusă obligatoriu din trei loji. Ea este condusă de un Venerabil Maestru al lojii, numit sau ales și care este ajutat în conducerea Atelierului/ Lojii, de un Colegiu de Ofițeri, fiecare având o funcție bine definită în funcționarea lojii.  
 
Ea se reunește odată sau de două ori pe lună și după deschiderea lucrărilor conform Ritualului Masonic (în cazul MLNR1880, prin Ritul Scoțian Antic și Acceptat- RSAA ) se prezintă un expozeu, (planșă de arhitectură în limbajul masonic)  privind un subiect esoteric, sau de actualitate, evitându-se orice subiect polemic, mai ales politic sau religios.
Frații sau surorile își exprimă opinile pe marginea subiectului discutat sau aduc completări, totul desfășurându-se conform regulilor de curtoazie și toleranță obligatorii în societatea noastră masonică.    
  
După închiderea lucrărilor conform ritualurilor, adesea frații și surorile, se regăsesc, conform vechilor cutume și tradiții, la o agapă frățească, care le permite să discute toate subiectele inclusiv politice sau religioase însă mereu cu spirit de înțelegere, respect și deschidere intelectuală și toleranță reciprocă.
 
Membrii 
 
Membrii, frați și surori, în momentul inițierii, admiterii ritualice în obediență, jură pe Cartea Sfântă care este Biblia sau alte Cărți Sfinte și se angajează să respecte legile țări noastre România, Conducerea și regulile Obedienței.

Membrii pot demisiona oricând printr-o scrisoare adresată Venerabilului Lojii sau Marelui Maestru. 

Jurămintele care se fac, conform vechilor tradiții, chiar dacă au un caracter înfricoșător care este adesea vehiculat și scos în evidența cu rele intenții în spațiul public, nu au decât un aspect declamatoriu, corespunzând vechilor cutume din Evul Mediu legate de obligațiile și tradițiile lojilor operative în care secretele de arhitectură și de construcție trebuiau să fie păstrate și nedivulgate celor din afară Ordinului.  

În virtutea principiului fraternitătii care constituie temelia Francmasoneriei, Respectabilul nostru Ordin Masonic, îi salută fratern pe toți Masonii altor Obediențe care lucrează pentru progresul Umanității pe drumul imbunătățirii materiale, morale și spirituale.    

 

DIVINUM EST DE SAPIENTA DOMINI GENTIBUS OCCULTATION 

Domnul intelepciunii divine este intotdeauna ascuns multimilor.