M∴L∴N∴R∴1880 ISTORIE ȘI PREZENT

Marea Lojă Națională Română 1880 este fondată pe 8-22 septembrie 1880 sub numele de Marea Lojă Națională Română, de către căpitanul Constantin Moroiu.

 De la Căpitanul MOROIU, la Generalul SĂVOIU,

143 de ani de Istorie și Tradiție  

Capitanul Constantin MOROIU

Fondatorul, Suveranul Mare Comandor Mare MaestruMarea Lojă Națională Română -1880 

Generalul Bartolomeu Constantin SĂVOIU

Continuatorul, Suveranul Mare Comandor Mare Maestru, Marea Lojă Națională Română -1880  

ISTORIE MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ ROMÂNĂ 1880

 

Masoneria românească datează din 1732 ( 17 ani după Marea Lojă din Londra, în 1717), noi documente avansează cu doi ani data creării primei Loji și a inițierii Principelui Mavrocordat, care era menționată multă vreme ca find în 1734 pe teritoriul Moldovei.

În acest an, Prințul Constantin Mavrocordat, unul dintre cei mai iluminați conducători români ai secolului XVIII (la acea vreme, România actuală era împărțită în 3 Principate: Transilvania, sub Imperiul Habsburg, Moldova și Valahia – vasale Imperiului Otoman) a fost inițiat ca francmason de preceptorul fiilor săi, italianul Antonio del Chiaro.

Constantin Mavrocordat a domnit de patru ori în Moldova și în Țara Românească, a reformat complet administrația și finanțele Pricipatelor în care a domnit, a unificat gradele boierești în două clase: Boierii Mari și Boierii Mici și pentru prima oară a scris o Constituție care va fi evocată în 1740 de o gazetă din Paris, ca o raritate în această regiune a lumii. 

Lojile masonice se vor dezvolta în această perioadă a secolul al XVIII-lea pe o scară largă în toate cele 3 principate românești. Vom avea în special Loji în orașele Dunărene, formate adesea din comercianții străini, numeroși în această epocă de înflorire a relațiilor comerciale și care Principatele Române erau deja exportatoare cunoscute de cereale. 

Lojile vor modela spiritul elitei românești și vor permite o extraordinară dezvoltare a ideilor de progres. Tocmai pentru era Francmason într-o lojă de la Viena, Eroul Horia a putut fie primit de Împăratul Iosif al II-lea. 

Mai tărziu Eroul Tudor Vladimirescu, Francmason de asemenea, va conduce lupta de eliberare contra Imperiului Otoman. Aceleași idei generoase vehiculate de Francmasonerie, vor impregna generațiile de tineri boieri Pașoptiști, provocând lanțul de revoluții care în 1848 au zguduit imperile Rus, Austro-Ungar și Sublima Poartă

Francmasonii vor fi cei care în 1859 vor reușii Unirea celor două Principate, punându-l în fruntea lor pe Principele, Colonelul Alexandru Ioan Cuza, el însuși Francmason.

Guvernul Liberal condus de alt Francmason, Mihail Kogălniceanu, va pune în practică primele mari reforme care vor moderniza ceea ce era încă Mica Românie și mai ales prima Reformă Agrară din 1864, care va da țăranilor pământurile pe care trudeau și la care aspirau de atâta vreme. 

În această perioadă toate Lojile Masonice constituite pe teritoriul României, depindeau însă de o obediență străină: Franceză, Germană, Italiană etc. În 1880, Căpitanul Constantin Moroiu, va reuși alăture 6 Loji Românești și având Naș, Marele Orient Lusitan ( Portughez) va aprinde luminile primei Obediențe Românești Naționale și Independente

Constantin Moroiu devenit Colonel, va fi unul din cele mai strălucite figuri de Lider al Masoneriei Române, la sfârșitul secolului XIX. El va fi primul Mare Hierofant, introducând Ritul Memphis și Misraim în România, în 1882, și va primi patenta de la Marele Garibaldi.  

Personalități Istorice de seamă precum: Constantin Moroiu, Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Alexandru Vaida-Voievod, Principele George Valentin Bibescu, Ioan Pangal, Mihail Sadoveanu, Alexandru Paleologu și membrii de onoare precum Regele Edward al VII-lea al Angliei, Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei, Regele Oscar al II-lea al Suediei, Regele Frederic Wilhelm I al Prusiei, Albert Pike și alții au adus referințe istorice Marii Loji Naționale Române fondată în 1880. 

Până la Primul Război Mondial, sub Marea Jurisdicție Masonică a Marii Loji se aflau 27 de Loji Simbolice. 

După 1929, Lojile Transilvănene de Rit Ioanit, se integrează în Marea Lojă Națională Română
În
anul 1930, Marea Loja Națională Unită din Anglia (UGLE), recunoaște Marea Lojă Națională Română și stabilește un tratat de prietenie cu ea.

În 1933, cele două principale Obediențe, Marea Lojă Națională Română și Marele Orient din Romania, se unifica sub conducerea Marelui Maestru Mihail Sadoveanu.

Din păcate acesta unitate nu va dura multă vreme și Masoneria Română se va dezbina dinou, ca un trist exemplu al dezbinarilor care sfășie Societatea Românească.
În
1937, sub presiunea regimului Fascist a lui Carol al II-ilea, Francmasoneria Română, se auto-suspendă, intrând în adormire. Conducătorii Marii Loji Naționale Române și a Supremului Consiliu a Ritului Scoțian Antic și Acceptat, fac o declarație în acest sens în fața Patriarhului Miron Cristea.

Privind această perioadă, s-au vehiculat ulterior diferite neadevăruri, printre care faptul Biserica Ortodoxă Română, prin Patriarhul Miron (Cristea), el însuși Francmason, ar fi condamnat Masoneria. Or așa zisa condamnare -“afurisenie” nu a fost niciodată publicată

Următorul, Patriarhul Nicodim (Munteanu) 1939-1948, este considerat el însuși ca un fracmason inițiat, într-o Lojă a Marii Loji Naționale Române, în anii când era Episcop. 
În
1944, după venirea la putere a comuniștilor lojile sunt deschise, însă imediat penetrate de spionii comuniști și obligate dea un raport după fiecare ținută, organului siguranței comuniste. 

Până în 1948, activitatea lojilor devine din ce în ce mai dificilă, fiind controlate și supravegheate de regimul comunist. 

În 1948, Masoneria este oficial interzisă în România. Masonii români vor alege 3 căi:

-Calea Exilului și astfel numeroase loji vor fi înființate în Franța, Germania, Israel, Argentina etc…

Calea Credinței în Idealul Masonic și vor fi închiși, surghiuniți și omorați în temnițele comuniste;

Calea Trădării și Pactizării cu regimul cominist și din păcate lideri marcanți au fost printre cei care au ales această ultimă cale: Mihai Sadoveanu, Mihail Ralea, Horea Hulubei, N.D. Cocea etc. 

La Paris în 1948, se reorganizează Marea Lojă Națională Română în exil, primită în mod frățește de Grand Loge de France, unde va înființă până în 1993, când va revenii la București și își va redeschide Lojile. 

Această Obediență va reprezenta Masoneria Română în exil și va fi recunoscută ca atare, de puterile Masonice Internaționale printre care Statele Unite. Personalități Masonice de mare prestigiu vor face parte din Marea Loja Națională Română în exil, singura reprezentantă a Masoneriei Române Tradiționale și a Primei Obediențe fondate în 1880. 

Astfel putem cita Jan Pangal, Marcel Gavrilescu, Nicolae Meta, Alfred Cerchez, Jan Vitianu, Alexandru Chiriceanu, Mihai Musceleanu și mai ales Marele Maestru și Suveran Mare Comandor Marcel Schapira. 

După căderea regimului comunist, în decembrie 1989, se deschide o perioadă de incertitudine, Marea Loja Națională Română în exil, considera , condițile pentru a reveni încă nu sunt reunite și întârzie redeschiderea lojilor în țară.

După mai multe vizite făcute în România de Suveranul Mare Comandor și Mare Mestru, Marcel Schapira, în 7 mai 1993, la București, cei mai Iluștrii Reprezentanți ai Masoneriei Române, Marcel Schapira, locotenent Mare Comandor Dan Amedeo Lăzărescu, Mare Secretar Mihai Musceleanu, Mare Cancelar, Vladimir Boanta, Mare Gardian al Sigililor, Alexandru Chiriceanu, publică un protocol în care se anunță solemn, Marea Loja Națională Română, revine în Romania ca Putere Masonică Tradițională Independentă.

În acceeasi perioadă, 3 Loji, nou constituite în România, sub jurisdicția Marelui Orient al Italiei, care prin persoana Marelui sau Maestru, Giuliano di Bernardo, va asista la București, vor organiza o nouă obediență, care prin însăși anunțul publicat, “aprinde luminile”, arătă este o nouă obediență

Aceasta nouă obediență, Marea Loja Națională Din România va pretinde după aceea în mod tendențios și falsificând grosolan datele istorice ar fi continuatoarea Marii Loji Naționale Române fondată în 1880.

Începând cu acesta dată, cele doua obediențe, cea Tradițională, Marea Loja Națională Română, venită din exil, din Franța și singura continuatoare a tradiției masonice românești și reprezentanta în lume timp de 45 de ani, în timpul cruntei dictaturi comuniste și noua obediență, Marea Loja Națională din România, vor exista în paralel.

De altfel însăși aprinderea luminilor în luna mai 1993 a unei noi obediente, de către Marele Orient al Italiei, în acea vreme recunoscut de UGLE ( Marea Loja Unită a Angliei) ulterior tratatul de recunoaștere fiind rupt și masoneria care a sprijinit această nouă înființare, este o încălcare a însuși regurilor masonice, edictate de altfel în mod arbitrar, de Marea Loja Unită a Angliei, care spun pe un teritoriu în care exista o Mare Loja Tradițională, recunoscută anterior de UGLE, nu poate fi deschisă o nouă Obediență

Este cazul Marii Loji Naționale Române, care fusese recunoscută în 1930 de UGLE și care fusese singura reprezentantă în lumea a adevăratei Masonerii Românești.

În 1996, pentru a face diferența între cele două obediențe, care purtau aceeași denumire M.L.N.R., Marea Loja Națională Romana, tradițională, singura reprezentanta a Masoneriei Romanești, a celei fondate în 1880, își modifica denumirea în Marea Loja Națională Unita din Romania (M∴L∴N∴U∴R∴), având ca Mare Maestru pe Titus Nicoară.

În anul 2000, în luna iulie, Marea Lojă Națională Unită din România, condusă de Titus Nicoară și Marea Lojă Națională din Romania, noua obediență, filiera Italo-Americană, recunoscută de UGLE, condusă de Gheorghe Comănescu, vor semna un protocol de reunificare.

Noul Mare Maestru al Marii Loji Naționale Unite din România, Eugen Chirovici, ales în octombrie 2000, va semna în ianuarie 2001, protocolul de unificare definitiv al unificării celor doua obediențe.

Însă acest lucru nu era pe placul unui „cuplu” Andre Szakvary și Anca Nicolescu, care pusese mâna practic pe conducerea Marii Loji Naționale Unite din România începând cu 1997, când înlăturaseră pe Dan Amedeo Lăzărescu, Suveran Mare Comandor și manipulau în practică pe Marele Maestru, Titus Nicoară

Ei vor organiza un puci, punând temporar ca Mare Maestru omul de casa al cuplului Szakvary-Nicolescu, numitul Liviu Mânecan. Ulterior acesta va fi înlocuit cu profesorul Stetiu, care în 2005 va demisiona din al doilea mandat, declarând nu poate conducă o Obediență condusă de cuplu Szakvary-Nicolescu, lucru nemaintalnit în nici o altă Obediență

În 2005, în urma demisiei sale va fi ales Doctorul Doru Manu. În ianuarie 2006, revine definitiv în Romania din Franța, Fratele Bartolomeu Constantin SĂVOIU. 
Acesta este promovat de Președintele României, General de Brigadă(r), pentru servicile aduse României și lobbyngul făcut în Franța pentru România, din funcțiile pe care le ocupa în Partidul Gaullist și în societatea civilă în Franța

El plecase în anul 1970 în Franța, unde face o cariera civilă, socială, Lider sindical în Confederația Cadrelor Franceze, Politică, este ales membru în Comitetul Central, Consiliul Național Gaullist, 1985-1995, Judecător în Tribunalul Muncii, Paris, 1993-2002, Consilier al Comerțului Exterior al Franței, 1994-2010.

Pentru meritele sale va fi decorat de Președintele Francois MITTERAND în anul 1990, cu Ordinul Național de Merit în Gradul de Cavaler ( la numai 20 de ani de la venirea sa în Franța) și de Președintele Jacques CHIRAC în 2003, cu ordinul Legiunii de Onoare în Gradul de Cavaler. 
Generalul Bartolomeu Constantin SĂVOIU, fusese inițiat în Masonerie în 28 octombrie 1976, la Paris la Grande Loge De France, Rue Puteaux.

Grande Loge De France este una din cele mai vechi Obediențe Franceze fondate în 1738, fuzionata în 1804 cu Marele Orient al Franței la cererea Împăratului Napoleon I și redeschisă ca Obediență Independentă în 1894. 

În 2004 Fratele Constantin SĂVOIU, va părăsi Grande Loge De France, pentru a intra La Grande Loge Nationale de France, Rue Christine de Pisan Paris, unde va rămâne până în 2009 când va demisiona fiind ales Mare Maestru al Marii Loji Naționale Unite din România.

De menționat La Grande Loge Nationale Francaise, este în tratat de prietenie și recunoastre cu UGLE. Generalul SĂVOIU, va fi ales în ianuarie 2007, împreună cu Fratele Horia Nestorescu Bălcești, Mare Maestru Adjunct al M∴L∴N∴U∴R∴ iar în Conventul din 29 martie 2008, Mare Maestru

El va întreprinde imediat o acțiune de reconstrucție a Obedienței care se va solda cu eliminarea personajelor care gravitau în jurul cuplului Szakvary-Nicolescu și care aduseseră M∴L∴N∴U∴R∴ într-un profund impas. Câteva luni mai tărziu, la un Congres Extraordinar al M∴L∴N∴U∴R∴ va fi reconfirmat în unanimitate ca Mare Maestru, iar conventul va aproba excludera grupului facțios Szakvary-Nicolescu, Manecan. 

urma o lungă procedură juridică, terminată în 2014, cu o hotărâre definitivă și irevocabilă a Tribunalului București care confirmă alegerea Generalului SĂVOIU în Martie 2008 ca Mare Maestru și excluderea grupului care contesta această alegere. 

În anul 2010, Marea Loja Națională Unită, își reia numele inițial de Marea Loja Națională Română, cu milezimul „1880”, pentru a semnifica continuitatea istorică a tradiției Masonice păstrată de Marea Lojă Națională Română în exil, revenita în 1993 în România

Un nou Suprem Consiliu R∴S∴A∴A∴ de Gradul 33 și Ultim, este organizat având patenta Ilustrului Frate și Reprezentant de seamă al Masoneriei Române, Marcel SCHAPIRA. Sunt excluși personaje ca Lucian Cornescu-RING, care fusese dat afara din Masoneria Franceză de Marele Maestru Marcel SCHAPIRA, Bogdan GAMALET și un număr din susținătorii lor pentru comportament contrar regulilor Masonice. 

Este ales Suveran Mare Comandor Prea Ilustru Nostru Frate, Horia Nestorescu Bălcești.
În
2012, urmând un aviz dat de congresul Ritului Scoțian Antic și Acceptat, de la Lausanne, Elveția, care preconiză pentru continuitatea Ritului și pentru buna cooperare între cele două organisme, Lojile Albastre, Marele Consiliu și Gradele Superioare 4-33, Supremul Consiliu este de dorit ca aceeași persoană îndeplinească aceeași funcții de Mare Maestru și Suveran Mare Comandor, Generalul Bartolomeu Constantin SĂVOIU este ales și Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de Gradul 33, Fratele Horia Nestorescu Bălcești devenind Suveran Mare Comandor de Onoare.

Pe 13 decembrie 2014 se semnează la Bucureşti, în cadrul Conventului de Iarnă al M∴L∴N∴R∴ 1880 şi Manifestul Fondator al Marii Alianțe Masonice Universale- Universal Grand Masonic Alinace (U∴G∴M∴A∴)

În anii care au urmat M∴L∴N∴R∴ 1880, a semnat tratate de alianță cu Mari Loji din Serbia, Macedonia, Italia, Statele Unite, Brazilia, Paraguai.

U∴G∴M∴A∴ se consolidează și anul 2020 va fi anul unui Mare Congres Mondial, în care Obediențele Libere și Independente împreună cu toate celelalte Obediențe invitate, vor afirma principiul unei masonerii implicate în viață societății în lupta pentru Libertate, Egalitate, Fratenitate și Prosperitate. 

În 2020 Noua Ordine Mondială, malefic proiect cu scopul de a distruge societatea Iudeo-Creștină, a reușit începând cu anul 2020 își pună în aplicare planurile ei nefaste astfel este declanșată cea mai mare operațiune mondială a unei Pandemii provocate. Toate studiile ulterioare și mulți Savanți de renume, au arătat este vorba de virusuri create în laborator. Astfel unei mari părți a omenirii i s-au inoculat vaccinuri distrugătoare ale căror efecte devastatoare încep deja își arate consecințele. Principalul promotor sinistrul personaj imoralul George Soros, miliardar corupt și inamic nr. 1 al societății contemporane, a reușit împreună cu țoață imensaechipă” de miliardari și în special cu principalul sau „adjunct” Klaus Schwab, fiul unui industriaș care a lucrat pentru industria nazistă în Germania în timpul celui De-al doilea război mondial, pună în aplicare planul care prevede reducerea populației până în 2050 la 2 miliarde. Astfel Forumul Mondial Economic de la Davos, oraganizat și promovat din 1971 de același malefic Klaus Schwab, dezvoltă ideea prin război, pandemie și foamete ajungem la această micșorare a populației. Prin intermediul celei de-a Patra Revoluții Industriale, acești dușmani ai civilizației contemporane doresc instalarea acestei dictaturi mondiale, formarea unui Guvern de elită și prin implantarea cipurilor în corpurile populației, transfomarea maselor în „sclavi” controlați de Inteligenta Artificială. În acest context activitatea noastră masonică a fost foarte dificilă. Restrictile, restrângerea libertăților individuale și constituționale, practic dictaturile abia disimulate ale guvernelor din lumea întreaga au făcut totul mult mai dificil.

În 2021, cu tot acest coșmar Obediența noastră a reușit creeze și dezvolte o lojă la Toulouse, în Franța care devine un fier de lance pentru o masonerie tradițională pentru apărarea valorilor noastre Iudeo-Creștine.

În 2022 am fondat o nouă lojă în Africa de Sud.

În 2023 prevedem organizarea unui Mare Convent în care Obediențele care împărtășesc același ideal mulți milenar și lozinca nostra: Libertate, Egalitate, Fraternitate se vor întâlnii la Toulouse în Franța. Cadrul care servește dezvoltarea acestei masonerii Iudeo-Creștine este U.G.M.A ( Universal Grand Masonic Alliance.

HAC SCIENTIA REQUIRIT VERUM PHILOSOPHUM NON FATUUM

Aceasta stiinta cere oameni adevarati, nu nerozi.