NOSCE TE IPSUM - Omule, cunoaște-te pe tine însuți.

 DE CE DEVENI MEMBRU?  

 

Devenind membru al Obedienței noastre și lucrând într-o Lojă (Atelier), vă puteți îmbogăți și dezvolta spiritual, moral, intelectual, filosofic și participa la construirea unei societăți juste, tolerante, frățeșți, respectuase, pentru egalitatea tuturor în fața legii și a Creatorului Suprem. Masoneria își rezervă dreptul de a primi doar strict acele spirite care caută sincer drumul inițiatic spiritual, sunt demne de auto-perfecționare, auto-cunoaștere, solicitarea lor este din liber arbitru și din inimă sinceră, demonstrând că merită să se alăture, pentru a fi primite în rândurile noastre, pentru ca împreună să lucrăm la binele și progresul umanității întru Gloria Marelui Arhitect Al Universului. Masoneria cere un angajament care necesită timp, maturitate și responsabilitate.

CUM DEVENI MEMBRU?

Iată câteva din modalitățile pentru a-ți prezenta candidatura:

-Poți trimite cererea de primire în masonerie în scris în formularul de mai jos și vei fi contactat în cel mai scurt timp de un frate.

-O alta modalitate este cea de a avea un francmason în anturajul tău, care și-a făcut cunoscută apartenența la francmasonerie. El va devenii un garant al candaidatului și va fii “nașul” acestuia, un mentor spirtual și moral.

-O altă modalitate este de a asista la evenimentele deschise publicului, așa numitele “ținute albe” care le permit “profanilor” asiste. Aceste întâlniri permit publicului își facă o idee despre activitățile masonilor și găsească un potențialnas”.

 După ce vom primii solicitarea dumneavoastră, în următoarea etapa va trebui ne trimite-ți pe email la: mlnr.1880@yahoo.com, o scrisoare de intenție în care scrieți de ce vreți fiți admis în francmasonerie, alaturi de un CV, precum și doua fotografii.

Prima întrevedere cu venerabilul.

 După ce a fost parcurs unul din demersurile menționate mai sus, venerabilul (persoana care prezidează loja) ia un prim contact cu candidatul pentru a stabili o întrevedere în care poată evalua seriozitatea motivelor care i-au justificat acestuia solicitare.

Urmare acestui prim contact venerabilul întocmește o nota cu o scurta biografie a solicitantului, căruia i se cere, totodată, prezinte cazierul judiciar.

Fotografiile pe care candidatul le va trimite vor servi celor trei persoane desemnate a face ancheta și trebuie fie cât mai clare, astfel încât permită o identificare exacta a solicitantului. În plus, nota cu elemente biografice, ca și fotografiile, vor fi utile secretariatului obedienței pentru a se asigura numitul candidat nu a mai făcut un demers prealabil în care solicitarea fi fost refuzată.

Dacă nu se constată existența unui impediment, solicitantul va fi contactat pe rând de trei frați aparținând lojii în care urmează a fi admis.

Perioada de timp care se scurge între trimiterea scrisorii sau primul contact cu un francmason care îl recomandă și demararea întâlnirilor cu cei trei frați trebuie fie de minimum două luni. De altfel, aceasta constituie o prima probă la care este supus, căci dacă se arată nerăbdător șiși manifesta graba va fi refuzat.

Francmasoneria nu este o sectă sau un club, ea nu are nevoie facă prozelitism pentru a putea recruta noi membri. Astfel, fiecare persoana care cere intre în masonerie trebuie fie conștienta ar putea întâmpină un posibil refuz.

Cele trei anchete

Venerabilul încredințează celor trei francmasoni desemnați grija de a lua legătura cu candidatul. Teoretic, nici unul dintre cei trei “anchetatori” nu trebuie cunoască identitatea celorlalți doi. În acest fel vor putea fi obținute trei rapoarte distincte și independente. În cadrul fiecăreia dintre anchete se vor aborda următoarele trei grupe de obiective:

-amănunte cu caracter biografic din viața candidatului (copilăria, studii, familia și profesiunea acestuia);

-cunoașterea opțiunilor politice ale solicitantului;

-cunoașterea punctelor de vedere filozofice și spirituale ale solicitantului.

Fiecare dintre frații anchetatori va trebui răspundă unei sarcini dificile, având obligația prezentării unui raport în care se consemnează fidel desfășurarea întrevederii și care va permite membrilor lojii voteze pentru sau împotriva inițierii candidatului. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, absolvirea unor cursuri universitare interminabile sau erudiția nu sunt criterii de selecție. Ceea ce iubesc cu adevărat francmasonii sunt sinceritatea prezentării, modestia candidatului și capacitatea sa de a răspunde la și de a înțelege sensul întrebărilor care i se adresează.

Se poate vorbi de elitism în Masonerie dacă se consideră ea nu urmărește decât identifice persoane capabile înțeleagă problemele pe care le ridică Masoneria și accepte opiniile contrare. Această calitate este întradevăr rară și nu se dobândește în mod necesar pe băncile universității.

Trecerea pe sub bandou

Rapoartele anchetatorilor vor fi citite fraților din lojă înainte de intrarea candidatului. Acesta va trebui răspundă unui oarecare tir de întrebări, cu ochii acoperiți (yeux bandés). Aceasta constituie o nouă probă, psihologică desigur, dar este în același timp și o măsură de securitate pentru francmasoni. Întradevăr, în caz de refuz a candidatului, frații trebuie aibă siguranța nu le-a fost deconspirată identitatea. Nu este decât o minimă măsură de protecție, cunoscandu-se furia profesată de mediile cu orientări extremiste față de francmasonerie. Candidatul se află într-o poziție de inferioritate, ceea ce desigur este departe de a-l face se simță bine. Cu toate acestea, amintirea acestei probe este una dintre legăturile care îi unesc pe frații de pe tot globul. Pentru ca solicitantul fie admis trebuie beneficeze de o majoritate de voturi de ¾ din cei prezenți în favoarea sa. Votul pozitiv se exprimă printr-o bilă albă depusă într-o urnă, iar votul negativ este reprezentat printr-o bilă neagră.

Inițierea

Daca voturile sunt favorabile, în funcție de ordinea de zi se va proceda la inițierea ceremoniala a candidatului în acea zi sau se se va stiabili o zi pentru inițiere. Inițierea face parte din “secretul masonic”. Adevăratul secret masonic este netransmisibil, fiindcă este experimentat individual, de către fiecare candidat în parte. El ține de emoția pe care o trăiește fiecare frate (sau fiecare soră ), în cadrul ceremoniei la momentul inițierii și de evoluția sa spirituală în sânul lojii.   

De ce trebuie să cereți să fiți primit/ă?       

Pentru că trebuie să vă alăturați din liberă și proprie voință.
Nimeni de la o Lojă nu vă poate cere în mod legal să vă alăturați unei loji!  Trebuie să fie: propria simțire, decizie și acțiune

În afară de solicitarea din formularul de mai jos, va trebui să îndepliniți următoarele cerințe:

  •  Trebuie să fiți un bărbat sau o femeie (loji adopție) cu vârstă de minim 21 de ani. 
  • Trebuie să mărturisiți o credintă într-o Entitate Supremă (Dumnezeu, Allah, Brahman, Budda Marele Spirit etc.)
  • Trebuie să fiți dispus să participați la toate întâlnirile lunare ale Lojii; cu excepția situațiilor de urgență.
  • Trebuie să nu aveți condamnare penală și să achitați cotizațiile anuale, (modeste) datorate organizației.    

Dacă sunteți interesat/ă să vă alăturați sau doar să obțineți informații suplimentare, vă rugăm să completați formularul, iar cineva vă va contacta.  

” Masonii de astăzi, ceea ce numim noi acum masoneria speculativă, nu mai construiesc templul fizic din piatră sau din cele mai scumpe materiale, ci își construiesc templul lor interior, sufletesc. Se auto-construiesc, își crează și își dezvoltă o personalitate și o activitate în folosul societății, familiei și lumii întregi, deveind mai buni, mai toleranți și aducându-și fiecare aportul în funcție de posibilitățile sale, construirii acestei mari societăti ideale a lumii întregi, în care toleranța, iubirea de aproape, libertatea, egalitatea și fraternitatea sunt regulile care ne conduc sub lumina Marelui Arhitect al Universului care este Creatorul Văzutului și Nevăzutului, indiferent de traducerea în oricare limbă a lumii, God, Dieu, Deus, Boj, Yahve, Allah, Brahman.” 

Suveranul Mare Comandor și Mare Maestru al Mării Loji Naționale Române 1880, Gen.(r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU  

 

Mitologie

Evolutia Lojilor

Constructori Catedrale

Secolul 20

Formarea Marilor Loji

Masoneria Azi

M∴L∴N∴R∴ 1880

Strada Alecu Russo, 13-19