CUVANTUL  S.M.C.M.M. 

 Cuvântul Suveranului Mare Comandor Mare Maestru, Prea Respectabilul Frate, Gen(r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU

DECEMBRIE 2019 

 
Sâmbătă 7 decembrie, a avut loc la București, Conventul de Iarnă al Marii Loji Naționale Române 1880. Să ne reamintim de importanța Solstițiului de Iarnă, când după ce avem noaptea ce mai lungă, de a doua zi, ziua începe să crească, anunțând biruința luminii asupa întunericului.
Sub conducerea Suveranului Mare Comandor Mare Maestru, Generalul Bartolomeu Constantin SĂVOIU, au participat frați și surori din Lojile din București și din țara. Au fost de asemenea prezenți, reprezentanți a obediențe surori, din Macedonia, Serbia, Itialia, Turcia și România. Cu această ocazia SMCMM B.C SĂVOIU, a prezentat un rezumat al anului Masonic 6018-6019 și al perspectivelor 6019-6020.
Au fost create în această perioadă trei loji noi în România și una în Italia.
Accentul a fost pus pe primirea în cadrul obedienței a frați și surori de înaltă calitate spirituală și intelectuală și care împărtășesc scopurile obedienței noastre, a servi lui Dumnezeu și Patria și a contribui la dezvoltarea țării noastre prin participarea caritativă a obedienței în manifestări de înaltă calitate.
Linile de dezvoltare pentru Anul Masonic 2019-2020 vor fi următoarele:
-Pe plan intern: Crearea de noi loji prin venirea de frați de calitate, din obediențe care nu corespund așteptărilor lor din punct de vedere masonic, spiritual și intelectual.
-Consolidarea lojilor existente, organizarea de cursuri de formare ritualică, pentru gradele 1-3. 14-18, 19-30, și 31-32-33.
-Organizarea unei reunuiuni specifice pentru gradele de perfecționare(4-9-13-14) Areopagul 15-18, capitule 21-26-28-30, Tribunal Consistoriu și Supremul Consiliu 31, 32, 33.
-Dezvoltarea relatilor cu obediențe surori, la nivel internațional, prin întărirea UGMA (Universal Grand Masonic Aliance).
-Organizarea unui mare convent internațional, în primăvara lui 2020, în Buenos Aires, Argentina în care să fie invitate lojile din America Latină, Statele Unite și Europa.
Conventul de vară 2020, Sâmbătă, 20 Iunie.
Mari Maeștri și reprezentanților Marilor Loji străine au luat cuvântul și s-au prountat pentru întărirea organizației UGMA. Cu această ocazie s-a hotărât, crearea unui document, care ar fi de altfel o mare noutate în domeniul Masonic Internațional, prin crearea diplomelor de gradul 1,2 și 3, Ucenic, Calfă și Maestru care va purta sigla UGMA, precum și emblemele tuturor obediențelor membre ale organizației. Diploma va arăta apartenența fraților sau surorilor în același timp, în afară de obediența lor natală, de toate celelalte obediențe membre ale organizației.
Seara a urmat un Dineu de Gală, cu numeroși invitați din lumea profana care s-au alăturat fraților și surorilor din Obediență. Invitat de Onoare a fost Ambasadorul unui mare stat din orientul apropriat și mijlociu. Atmosfera a fost ca de-obicei, extrem de călduroasă și comesenii s-au putut bucura de un meniu copios în acordurile unei frumoase orchestre unui renumit Dj.
De asemenea, am hotărât pentru a sărbătorii Solstițiu de Iarnă, să facem un dineu frățesc, luni 21 decembrie 2020 cu toți surorile care doresc participe.

Cu o călduroasă Triplă Acolada Frățească,
S.M.C.M.M. 
Gen(r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU  

“Homo sum. Humani nihil a me alienum puto”

“Om sunt si nimic din ceea ce este omenesc nu-mi este strain”

P. Terentius Afer, sec. II I.Chr