Ce este Marea Lojă Națională Română 1880?


Aniversare

142 de ani 

Obediența noastră este cea mai veche Organizație Masonică Națională Independentă Română.

Înființată în 8-20 Septembrie 1880 la București, de Căpitanul Constantin Moroiu. Sub conducerea sa ca Mare Maestru și având ca Naș, Marele Orient Lusitan (Portughez), 6 Loji masculine s-au unit pentru a da naștere Primei Obediențe Naționale.

Până în acel moment, toate Lojile, Atelierele Masonice, care funcționau, depindeau, fie că erau în Transilvania, Moldova sau Țara Românească, de o obiediență Masonică străină, Franceză, Germană, Italiană etc…

Marea Lojă Națională Română, a funcționat până la Primul Război Mondial, iar după aceea în 1933 este unită cu Marele Orient din România, sub conducerea Marelui Maestru Mihail Sadoveanu.

În anii următori, Masoneria Română Unificată se va scinda din nou și în 1937 sub presiunea regimului fascist al Regelui Carol al II, se auto-suspendă, intrând în adormire.

În 1944 Lojile sunt redeschise, dar imediat vor intră sub stricta supraveghere a regimului comunist, care va interzice Masoneria în 1948. Masoniii români vor alege 3 căi:

Calea Exilului și astfel numeroase loji vor fi înființate în Franța, Germania, Israel, Argentina etc…

Calea Credinței în Idealul Masonic și vor fi închiși, surghiuniți și omorâți în temnițele comuniste;

Calea Trădării și Pactizării cu regimul comunist și din păcate lideri marcanți au fost printre cei care au ales această ultimă cale: Mihai Sadoveanu, Mihail Ralea, Horea Hulubei etc.

La Paris în 1948, se reorganizează Marea Lojă Națională Română în exil, primită în mod frățește de Grand Loge de France, unde va activa până în 1993, când va reveni la București și își va redeschide Lojile.

IGNES COELESTIS CREATIO NON PLUS ULTRA EST.

Nu există nimic superior Focului Celest al Creației