Marea Lojă Națională Română 1880 (M.L.N.R. 1880) sub egida U.G.M.A.  (Universal Grand Masonic Alliance – Marea Alianță Masonică Universală) organizează  la București Conventul Internațional de Vară

Marea Lojă Națională Română 1880 (M.L.N.R. 1880) sub egida U.G.M.A. (Universal Grand Masonic Alliance – Marea Alianță Masonică Universală) organizează la București Conventul Internațional de Vară

Marea Lojă Natională Romană 1880 (M.L.N.R. 1880) sub egida U.G.M.A. (Universal Grand Masonic Alliance – Marea Aliantă Masonică Universală) a organizat la București în data de 16 Iunie Conventul Internațional de Vară cu ocazia solstițiului de vară.

Conventul Masonic Internațional a avut loc într-o superbă locație la Grand Hotel Marriott 5* în sala Grand Ballroom.

Conventul a început în jurul orei 16, unde delagatiile române dar și străine din Italia, Franța, America, Serbia etc. ,  au intrat în templu conduse de Marele Maestru de Ceremonii al Marii Loji Naționale Române 1880.

Ținuta a fost condusă și deschisă ritualic de către Prea Puternicul nostru Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880 (M.L.N.R. 1880), General (r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU.

În timpul acestui mare eveniment s-au încheiat tratate de prietenie între diferite Mari Loji, s-a întărit lanțul Marii Alianțe Masonice Universale, s-au discutat problemele cele mai importante pe care Masoneria Modernă le întâmpina în societate și soluționarea lor, s-a acordat înalta dinstinctie a Ordinului Constantin Mavrocordat în grad de Mare Cruce unui număr de 5 Prea Ilustrii Frați și mai mulți frați au luat cuvântul la cererea Prea Puternicul nostru Suveran Mare Comandor Mare Maestru și au împărtășit din trăirea lor masonică.

Acestă importantă întâlnire s-a încheiat cu un puternic lanț de unire compus din frații români împreună cu delagatiile străine și cu o agapă frățească la Restaurantul Pescăruș.

Convent Masonic Internațional, la Trapani în Italia

Convent Masonic Internațional, la Trapani în Italia

Acest convent internațional a fost organizat de Marele Orient al Siciliei, condus de Suveranul Mare Comandor și Mare Maestru , Prea Ilustru nostru Frate, Savio Fonte.

Acest convent a reunit, frați de la Marele Orient al Siciliei, precum și frați din alte obediente din Italia, de la Marea Lojă Franceză Tradițională și Marea Lojă Națională Română 1880.

De la  Marea Lojă Națională Română 1880 a participat o delegație condusă de Suveranul Mare Comandor și Mare Maestru, Prea Ilustru nostru Frate, Generalul Bartolomeu Constantin Săvoiu alaturi de Prea Respectabila Noastră Soră Maestra, Adela Săvoiu, împreună cu Pro Marele Maestru, Respectabilul nostru Frate, Filippo Gammicchia, acompaniat de Marele Inspector General pe România, Prea Respectabila Noastră Soră, Monica Neagoe, de Venerabila Maestră a Loji Române din Germania, Soră noastră Elena Postelnicu și de Sora noastră Maestru, Sirona Postelnicu.

Dlegatia a fost primită cu mare căldură de Frații noștri și a participat la o emoționantă și deosebită ceremonie masonică, asemenea ceremoniilor noastre, în Ritul Scoțian Antic și Acceptat. Încă odată s-a demonstrat că relațiile noastre frățești indiferent de locul unde ne găsim, reprezintă aceași aspirație și aceași ideal pentru o lume mai bună, mai tolerantă, în serviciul societății în care trăim.

Cu această ocazie s-a discutat de întărirea relatilor cu celelalte obediente și de organizarea viitoarei conferințe internaționale masonice la București care va avea loc în ziua de 16-17-18 Iunie la Grand Hotel Marriot din București. Frații și Surorile prezente vor avea bucuria de a fi împreună și de a întări această cooperare masonică într-un moment dificil în care din ce în ce mai mult observăm un fel de vânătoare de “vrajitoare”, care s-a declanșat cu 11 ani în urmă, în Italia, în privința apartenenței la lojile masonice.

Frații sunt convinși că prin vizitele pe care le facem de la unii la alții, prin corespondența și mai ales prin participarea la aceste evenimente internaționale, întărim solidaritatea masonică la nivel internațional.