MASONERIA FEMININĂ

Adevărul istoric contra Negaționalismului Anglo – Saxon

Asistăm de zeci de ani, la o fabulă, o impostură, și să îi spunem pe nume, la o mare minciună. Afirmația: Masoneria Nu poate fi feminină!! Dar, știm cu toți că, minciuna, cu cât este mai enormă, cu atât are uneori mai multe șanse pentru a fi credibilă.

Pentru a restabili adevărul istoric să începem cu relatarea faptelor și mărturiilor pe care le avem din primele secole (XIII – XVI), ale Evului Mediu.

I. MASONERIA OPERATIVĂ

Femeile din Europa Medievală și după aceea în Renaștere, sunt supuse autorității tatălui și după căsătorie, soțului. Statul femeii în meseriile medievale este tributar interpretărilor locale de „femeie singură”, este termenul juridic utilizat pentru femeia celibatară. În mod obișnuit, văduva unui comerciant este autorizată să continue afacerea soțului după moartea lui și acest lucru este stabilit în drepturile și obligațiile sindicatului sau corporației din care făcea parte soțul. Mai rar, femeile celibatare, reușesc în meseriile tatălui lor. Excepțiile sau produs mai ales în meseriile legate tradițional în profesiile în care femeia era adesea prezentă ca ceea a meseriilor sau cu vânzarea articolelor de mătase sau textile.

Sunt atestări, chiar dacă sunt rare, că femeile au atins gradul de maestru în diferite corporații, cu mult înaintea franc – masoneriei speculative.

Cartea Meseriilor 

Sub conducerea starostelui meseriașilor Étienne Boileau, întocmită în 1268 în Franța sau Ghilda Dulgherilor din Norwich, Regatul Angliei întocmită aproximativ în aceiași epocă, în 1256, menționează ca zidar pe o anumită GUNNILDA.

Tot în Regatul Franței, este menționat ca fiica arhitectului Catedralei din STRASBOURG, Sabina von Steinbach a lucrat ca sculptoriță a Statulior Catedralei.

Ea este redată într-un tablou de Sculptorul Moritz von Schwind și este pictată cu dalta și ciocanul lucrând la o statuie.

Revenind la Anglia, găsim elemente care atestă participarea femeilor în faimosul „Manuscris REGIUS” între 1390 și 1425 precum și în registrele ghildei care construia Catedrala din YORK. Mai mult, Manuscrisul din YORK, M4, datat din 1693 și utilizat mai târziu ca fundament al UGLE specifică „he or she that is to be made mason” (el sau ea care trebuie făcut zidar). Autenticitatea suferinței este confirmată de Venerabilul Maestru  de Lojă și ofițer britanic Adolphus Frederick Alexander Woodford.

În secolul XVI și XVII, statutul femeilor zidari în Scoția și Marea Britanie este asemănător cu cel codificat în primul proces verbal de lojă speculativă. 

St. Mary’s Chapel, din 31 iulie 1598 din Edinburgh, SCOȚIA.

II. MASONERIA SPECULATIVĂ

Mărturiile despre prezența femeilor în primele Loji speculative sunt mai rare.

Avem o primă dovadă de o femeie inițiată în masoneria speculativă a unei tinere aristocrate irlandeze, Elisabeth Aldworth, născută în 1693. Tatăl și fratele sunt franc – masoni, membrii ai Lojei nr. 44 în IRLANDA. Spre 1712, LORD DONERAILE, fratele  ei, este venerabil al Lojii. Loja organizează ținutele în castelul familial. Tânăra Elisabeth, asistă la ținută, privind printr-o gaură făcută în zidul bibliotecii alăturate sălii unde se desfășoară ținuta masonică.

Ea este surprinsă și i se oferă alegerea: să fie inițiată sau / să moară!!

Ea va fi inițiată și va rămâne membră Lojii până la vârsta de 80 de ani, când trece la Orientul Etern. Piatra funerară plasată în Catedrala „Saint Fin Barre’s din York” menționează. 

„Inițiată în 1712 în ținutul DONERAILE, în Loja nr. 44”.

În această epocă, în afară de un număr de femei, mai ales din nobilime admise în Lojile speculative, nu există alte inițieri. Motivul principal este că ele nu sunt libere și sunt sub autoritatea tatălui sau a soțului. Constituțiile lui Anderson specifică în 1723 că masonii „ trebuie să fie buni și loiali, născuți liberi, având vârsta maturității ca Spirit și Prudență.

Și nici Sclavi, femei sau oameni Imorali sau de Scandal și numai de bună reputație.

În 1957, Marea Lojă a Vechilor (în opoziție cu cea a Modernilor), spune de asemeni că nu pot fi admiși schilozii, femeile și eunucii.

Cavalerul RAMSAY în celebrul lui Discurs din 1736, emite aceiași interdicție dar se referă la influența dragostei care s-ar putea naște în Loji, dacă femeile ar fi admise printre bărbați.

III. SOCIETĂȚI GALANTE SAU DE PARODIE

Înainte de apariția Reală a unei masonerii feminine speculative independente, în Franța și într-un număr de țări europene, apar multiple asociații, aristocratice, mixte care au multiple forme: societăți cochete, galante, recreative; societăți literare; cercuri și cluburi, academii; societăți care se acuză de secretele masoneriei. Sunt societății care se dezvoltă într-o perioadă de liberalizare a moravurilor începută la sfârșitul domniei lui Ludovic al XIV și în perioada Regenței.

Se menționează societăți ca „Ordinul Fericirii”, în jurul anilor 1740 în Franța.

Ele sunt 2 societăți mixte care poartă același nume și utilizează un limbaj folosit în MARINĂ!!

Există și Ordinul „Cavalerilor și Nimfelor Tramadoriului” societăți mixte exotico-galante care practică ritualuri însoțite de voiaje simbolice cu prestarea de jurământ. Există de asemeni  „Ordinul Cavalerilor și Cavalerelor Porumbelului” sau „Ordinul Mărului Verde”, care fie că parodiază masoneria, fie parodiind-o, fie practicând jocuri creative ale dragostei.

Printre cele care parodiază există „Ordinul MOPSILOR”, societate mixtă la curtea regelui Prusiei, Frederic al II-lea, condusă de sora lui, Wilhelmine de BAYREUTH. Tema principlă este fidelitatea față de cei iubiți și cuvintele de Trecere sunt înlocuite cu „lătrături”. 

IV. MASONERIA DE ADOPȚIE

În secolul XVIII femeile aristocrației și înaltei burghezii încep să aibă un rol din ce în ce mai important în societate. Bazându-se pe faptul că Constituția lui Anderson care nu interzice femeilor de a participia la agapele și banchetele de la sfârșitul ținutelor masonice sau să participe la ceremoniile religioase sau de doliu se dezvoltă o Masonerie de Adopție, structurată în Loji și care se dezvoltă în Franța și mai multe țări Europene. Aceste Loji sunt atestate din anii 1740. La BORDEAUX, în 1746 este atestată „Loja Franc-Masoanelor supuse Sori de Adopțiune”. Ele vor fi atestate în mai multe regiuni și vor purta adesea numele lojilor masculine la care erau atașate.   

În iunie 1774, Marele Orient al Franței ia în considerație în ceea de-a 8-a Adunare – Convent Lojile de Adopțiune și pune în practică o reglementare a acestora.

Pentru Lojile de Adopție a căror activitate devine din ce în ce mai activă la sfârșitul secolului XVIII, Loja „La CANDEUR – CANDOAREA”, este creată pe 21 Martie 1775 și instalată pe 9 Mai de Primul Mare Maestru al Marelui Orient al Franței, Prințul Louis – Philippe d’Orleans.

Sora lui, ducesa de BOURBON, face parte și va purta titlul de  „Mare Maestră a tuturor Lojilor de adopțiune din Franța”. Ea atrage floarea nobilimi feminine franceze și va ține legătura cu numeroase alte Loji feminine în Europa.

Se pot menționa, după nașterea lor în Franța, Loji de Adopțiune la HAMBURG, Lojile „Fericirea Supremă” și Concordia. În Belgia, Olanda, Țările Baltice, în Polonia, în Suedia (în 1776 este atestată la STOCKHOLM Loja „Adevărata și Constanta Prietenie”, în Peninsula Iberică și în Italia. În Anglia însăși este publicat un „Ritual de Adopțiune în 1765” WOMEN MASONRY or MASONRY by Adoption”.

V. MASONERIA „EGIPTEANĂ”

În sistemul gradelor superioare care se înmulțesc considerabil la mijlocul Sec. XVIII, femeile au un loc important. Faimosul Joseph BALSAMO, cunoscut și sub numele de CAGLIOSTRO creează o lojă mixtă în diferite grade în această masonerie mixită egipteană. El încredințează conducerea Lojii soției sale Lorenza, Feliciani – SERAFINA, care devine Mare Maestră CAGLIOSTRO, instalează o altă Lojă, la MITAU, în Letonia în 1779. În 1785, soția lui, SERAFINA, instalează o Lojă de adopție sub tutela unui atelier egiptean creat de CAGLIOSTRO. La aprinderea luminilor vor participa 36 de femei din înalta burghezie pariziană.

La sfârșitul Revoluției Franceze, Marele Oreint al Franței număra numai 18 Loji. Începând cu 1799, se reîncepe reconstrucția masoneriei. Lojile de Adopție reîncep lucrările în 1798, iar pe 28 februarie 1800 Loja „PRIETENIA” deschide lucrările sub conducerea Marelui Venerabil al MOF, Alexandre Roehiess, peste 80 de surori fiind prezente. În timpul lui NAPOLEON I, masoneria de Adopție este prezentă mai ales la Paris. În alte țări europene, Lojile de Adopție, socotite „prea franceze” sunt interzise și inițierea femeilor este oprită. Declinul lor începe după 1830 iar după 1850 ele nu mai acceptă femeile. Ele sunt primite la anumite ceremonii, uneori cu copii.

Dorința de a menține o masonerie feminină activă se regăsește și în masoneria egipteană care se dezvoltă sub impulsul fraților BEDARRIDE, ofițeri ai armatei imperiale napoleoniene, care întorși din expediția din Egipt creeaza „Supremul Consiliu General MISRAIM”. Pe 29 ianuarie 1819, are loc o ținută solemnă mixtă cu Lojile de Adopție, obediența este dizolvată în 1823 de către Tribunalul din Paris căci activitatea ei a fost considerată „bonopartistă și republicană”. Dezbaterile privind admiterea femeilor în Loji încep să se înflăcăreze. ……… RICHER, jurnalist și Venerabil Maestru scrie înflăcărat în „Ziarul Masonic” în 22 septembrie 1864: „Tocmai pentru că femeia nu este încă moral, intelectual și material emancipată, este momentul ca ea să fie admisă în acest leagăn al moralei educației și emancipării care este masoneria. Pentru că ea este dominată, nu trebuie să o eliberăm.

VI. FRANC MASONERIA MIXTĂ

În 1880 douăsprezece Loji se rup de Marea Lojă Centrală a Supremului Consiliu al Franței. Anumite Loji recunosc principiul inițierii femeilor, Loja „Liberi Gânditori” din orașul PECQ, de lângă Paris își proclamă autonomia pe 9 Ianuarie 1882. 

În prezența fratelui Georges MARTIN și sub președinția fratelui HOUBRON este inițiată pe 14 Ianuarie 1882 Maria DERAISMES, jurnalistă și militantă feministă. Loja se divizează și revine la Marea Lojă Simbolică Scoțiană GRANDE LOJE SIMBOLISTIQUE….. Maria DERAISMES nu mai este primită în Lojă. 

Georges MARTIN și Maria DERAISMES cu toate opozițiile liderilor M.L Simbolice Scoțiene, lucrează la o nouă obediență. Pe 14 aprilie 1893, 16 surori inițiate în prealabil de Maria DERAISMES și Georges MARTIN instalează în Ritul Scoțian prima obediență mixtă din lume „Marea Lojă Simbolică Scoțiană – Dreptul ……………………………………… fără distincție de rasă, religie sau sex. Maria DERAISMES decedează în 1894.

Între 1895 -96, …………………………….. sunt aruncate la ZURICH. După 1897 se creează Marea Lojă Simbolică Scoțiană – GLSÉCOSSAISE, mixtă care până în 1911 va avea un număr important de personalități de stânga, ca Madeleine PELLETIER, Louise MICHEL, RAUL ROLLIN, personalități angrenate în luptele sociale și cinice din epocă.

VII. INIȚIEREA FEMININĂ ÎN EUROPA SEC. XIX

În Italia anilor 1860, masoneria de Adopție primește în continuare femeile. „Marele Orient – Supremul Consiliu de la Palermo”, condus din 1864 de GARIBALDI inițiază femeile și GARIBALDI însemnează diplomele de recunoaștere masonică surorilor printre care Maria, prinicipesa LASCARIS di VENTIMIGLIA.

Marele Orient al Italiei decide însă în 1879 să nu mai primească  femeile. În Spania, peste 1000 de femei repartizate în 180 de loji masculine, multe inițieri au loc între 1871-1898. Sunt peste 20 de obediențe care totalizează 1700 de Loji.

În Ungaria, contesa Maria HADIK – BARKOCZY este primită la sfârșitul Secolului XIX.

În România, în 1882, Marele Maestru Constantin MOROIU, inițiează cele două fiice ale ale sale, Maria și Elena în 1882, la Mangalia, devenind astfel primele femei masoane.

VIII. RECUNOAȘTEREA ȘI INTERNAȚIONALIZRE A MASONERIEI MIXTE

După crearea DH – Dreptului Uman în 1893, Georges MARTIN care dorea dezvoltarea Ordinului crează un „Suprem Consiliu Universal mixt” și pe 11 Mai 1901 „Ordinul Masonic Mixt Internațional – OMNI” care este singurul care emite patente de recunoaștere la nivel Internațional. El este primit cu răceală de Marele Orient care îl va recunoaște numai în 1921.

Marea Lojă a Franței  – Grand Loge de France ramâne distant și reactivează Lojile de adopție. OMNI se va dezvolta în Marea BRITANIE , SUA, BELGIA, OLANDA, BRAZILIA, FINLANDA. Înainte de Primul Război Mondial, ordinul DH – Dreptul Uman are între 12 – 14 000 membrii în 500 de loji mixte pe plan internațional.

IX. SFÂRȘITUL MASONERIEI DE ADOPȚIE

Marea Lojă a Franței  – GLDF reactivează în 1901 Lojile de Adopție dar numai dacă vor avea o activitate ………………………………………… După primul Război Mondial, Lojile își reiau lucrările însă din cele 100 mixte, numai 50 mai revin active. Conventul GLDF  adoptă în 1920 declarația inițierii femeilor, însă Conventul organizat de Asociația Mondială a Marilor Loji refuză admiterea femeilor.

În 1935 Conventul GLDF acordă autonomia Lojilor de Adopție. Sunt organizate structuri provizorii.

Începutul celui de-al Doilea Război Mondial împiedică dezvoltarea Masoneriei feminine. Represiunea în Europa contra masoneriei nu face distincție între femei și bărbați.

X. MASONERIA FEMININĂ

Pe 21 Octombrie 1945 se ține Adunarea Generală a Uniunii Masonice Feminine din Franța – UMFF iar pe 30 Ianuarie 1946 eset aleasă Mare Maestră Anne – Marie GENTILY.

Pe 29 Septembrie 1952, Conventul adoptă numele de „Marea Lojă Feminină a Franței” GLFF.

Începând cu 1955 se pune în dezbatere problemele de RIT. Este abandonat  RITUL de Adopție și este adoptat RSAA dar continuă opoziția celor care doresc RITUL Scoțian Rectificat. În 1972 integrat în ritul Francez Loja COSMOS, rămâne singura care practică ritul de Adopție. 

În secolul XXI, după GLFF GL. Feminină de memphis – MISRAIM constituită în 1981 are peste 1000 de surori. Peste 40 000 de surori activează acum în Franța, în Belgia, de asemeni ele reprezintă 40% din efectivele masoneriei.

La Marele Orient Francez ele sunt peste 3000 începând cu 2010 când s-a adoptat libertatea Lojelor de a decide în Marea Britanie, sunt peste 10 000 de  surori în  cinci obediențe mixte sau feminine. De asemeni, ele sunt prezente în Italia, Germania, Islanda. Din 1999, UGLE recunoaște ca anumite Loji feminine sau mixte fără a stabili tratate de vizite reciproce.

XI. ORDIN PARAMASONIC FEMININ SAU MIXT

În 1830 este înfințat „Ordinul Stelei Orientale” “Eastern  Star” de către Rob MORRIS. Este remaniat în 1855 și poartă mai întâi numele de „RITUL ADOPTIV AMERICAN”. Este un ordin de inspirație masonică rezervată femeilor, fice, văduve, soții, surori sau mame de franc – masoni. Ele practică un RITUAL Legat de Biblie și este este organizat în 5 grade. Actualmente sunt peste 14 000 de capitole. Ele sunt conduse de un Mare Capitul care este prezidat prin rotație de un frate sau o soră.

Am zis! Suveranul Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Nationale Romane 1880, Generalul Bartolomeu Constantin SAVOIU

 

COMUNICAT 27 MARTIE 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Marea Lojă Naţională Română 1880 (M.L.N.R. 1880) anunţă cu emoţie şi deplină tristeţe moartea tragică a Fratelui Locotenent-Colonel Arnaud BELTRAME din Franţa, care şi-a sacrificat viaţa pentru a-i salva pe semenii noştri în timpul unui criminal atentat terorist survenit vinerea trecută, 23 martie, în oraşul Trèbes din departamentul Aude. Fratele Locotenent-Colonel Beltrame a fost membru al Respectabilei Loji Jérôme Bonaparte, Orientul Rueil-Nanterre, a Marii Loji a Franţei (Grande Loge de France), rue Puteaux, Paris. Marea Lojă a Franţei a fost Obedienţa care a găzduit frăţeşte între 1948 şi 1993 Marea Lojă Naţională Română în exil, Obedienţa noastră, până în momentul în care aceasta s-a reîntors la Bucureşti. În semn de profund respect şi preţuire pentru exemplul desăvârşit al sacrificiului suprem, Marea Lojă Naţională Română 1880 (M.L.N.R. 1880) îl numeşte pe Fratele Locotenent-Colonel Arnaud Beltrame Mare Maestru de Onoare al Obedienţei şi se închină cu pioşenie şi respect în faţa memoriei sale. Vom lupta fără preget contra barbariei care vrea să distrugă societatea noastră occidentală şi cei 3000 de ani de tradiţie ai unei Europe de cultură şi religie iudeocreştină. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

General (r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU Suveran Mare Comandor Mare Maestru Marea Lojă Naţională Română 1880 (M.L.N.R. 1880)

Echinocţiul de primăvară 2018

 

Odată cu echinocţiul de primăvară 2018, în emisfera de nord începe primăvara din punct de vedere astronomic şi durează aproximativ 92 de zile. Echinocţiul de Primăvară are foarte multe semnificaţii astronomice, mitologice, simbolice, ezoterice şi… masonice. Această trezire a naturii, această victorie a luminii peste umbre, trebuie să strălucească în viața francmasonilor. Echinocţiul a marcat chiar şi în sărbătorile antice, numite adesea păgâne, un punct culminant al vieţii: renaşterea, fertilitatea… Francmasonii de pe întreaga planetă marchează simbolic acest eveniment . Este o zi in care fortele sunt egale, ziua si noapte sunt la fel, iar bratele balantei sunt in echilibru. Meditati asupra echilibrului si incercati sa il aduceti in viata voastra, descoperiti-va potentialul si creativitatea. Intotdeauna, primavara si echivalentul sau conceptual, filozofic si ideatic au insemnat dezghetul, topirea, trezirea la viata, reinoirea si renasterea naturii, vietii si a societatii…Echinocţiul simbolizează nu doar echilibrul, ci şi o stare de spirit indusă anumitor societăţi iniţiatice şi unor culturi ale prezentului.Ceea ce mișcă lumea este căutarea constantă a fericirii. Omul insistă să ignore adevăratul sens al vieții. Deci, date fiind binecuvântările de echilibru, echitate și dreptate ale echinoctiului, noi trebuie să acordam o atenție sporita la dezechilibrul moral, spiritual și social experimentat astăzi.
Și la solstitii, care sunt în mod solemn dedicate recunoașterii și speranței, ar trebui să sărbătorim confirmarea idealurilor în speranța unei lumi mai bune, mai corecte, trebuie ca masonii să își asume rolul lor în societate acționand în diferite segmente sociale. Suntem ceea ce credem noi, deoarece fiecare act, înainte de a se manifesta pe planul fizic, este cel dintâi născut ca un gând. Este un moment bun pentru a da naștere gândurilor bune în noi, unui cuvânt de încurajare în urechile semenilor noștri asemeni unui nor de ploaie pe uscat. Așa cum soarele, când se zărește, risipește temerile incubate în întunericul nopții, lumina masonică trebuie să strălucească și să risipeasca ignoranța pe fiecare bucata de pământ unde este un mason.

 

 

CE ESTE FRANCMASONERIA ?

10 lucruri pe care trebuie sa le sti despre francmasonerie

 

CE ESTE FRANCMASONERIA ?

Masoneria este un ordin initiatic universal, traditional, filozofic si progresiv, care are ca scopuri principale cautarea adevarului si perfectionarea omului.
Francmasoneria proclama asa cum a proclamat de la originea sa – existenta unui principiu creator, sub numele de Marele Arhitect al Universului.
Francmasoneria nu impune nici o limita liberei cunoasteri a adevarului si, pentru a garanta tuturor aceasta libertate, ea pretinde, de la toti, toleranta.
Francmasoneria este deschisa oamenilor de toate rasele si credintele.
Francmasoneria interzice in atelierele sale orice declaratie politica si religioasa. Este primit in francmasonerie orice profan (cetatean), oricare ar fi parerile lui politice sau religioase, cerandu-i-se numai sa fie un om liber si de bune moravuri.
Francmasoneria are drept tinta lupta impotriva ignorantei, sub toate formele ei.
Francmasoeria cere sa te supui legilor tarii, sa traiesti cinstit, sa practici justitia sa iubesti pe aproapele tau si sa lucrezi fara ragaz pentru realizarea fericirii omenirii si sa urmaresti emanciparea ei progresiva si pasnica.
CARE SUNT PRINCIPIILE DE BAZA PROMOVATE DE FRANCMASONERIE?
Masoneria nu impune nici o limita in cautarea adevarului si are ca deviza “Libertate, Egalitate, Fraternitate.”
Cunoaste-te pe tine insuti, iubeste-ti aproapele, ajuta-l, respectandu-i demnitatea este un principiu fundamental in masonerie.
Un alt principiu este toleranta, fata de semeni si fata de sine si libertatea constintei.
Francmasoneria recomanda adeptilor sai promovarea principiilor sale prin exemplu personal, prin fapte, prin cuvant si scrieri cu respectarea secretului masonic.
CARE SUNT CRITERILE DE ADMITERE IN FRANCMASONERIE ?
• Sa crezi intru Marele Arhitect al Universului (Dumnezeu), in vointa Sa revelata si in nemurirea sufletului.
• Sa ai varsta de 21 ani impliniti.
• Sa fi barbat liber si de bune moravuri, sa ai o buna reputatie si purtari ireprosabile.
• Sa ai mijloace onorabile de existenta.
• Sa ai un simt deosebit al cinstei si onoarei, de respect deplin fata de cuvantul dat.
• Sa ai un nivel de cultura si aptitudinile necesare pentru a intelege si aprofunda invataturile masonice.

ESTE FRANCMASONERIA O SOCIETATE SECRETA ?
Francmasoneria este o societate discreta.
Ritualurile sale si principiile pe care le promoveaza sunt accesibile tuturor celor interesati.
Activitatea sa interioara este reglementata de regulamente, landmarkuri, constitutie, simboluri, ritualuri si ca orice asociatie de oameni liberi are dreptul la confidentialitate in ceea ce priveste pe membri sai si modul in care acestia isi desfasoara activitatea.
Intre principiile promovate de masonerie si indatoririle unui cetatean fata de tara nu apare nici o contradictie din contra pentru a fi francmason trebuie sa fi in primul rand un cetatean onorabil care isi respecta tara,statul si legile sale.

DE CE SUNT MAI MULTE OBEDIENTE, MARI LOJI ?
O obedienta este o federatie de loji, o structura administrativa.
Sunt mai multe loji pentru ca sunt mai multe cai de a ajunge la adevar, la libertate si la progres iar acest lucru este un avantaj.
Se mai creeaza uneori si confuzii atunci cand cei care nu cunosc cu adevarat masoneria iau de bun tot ce spune mass-media si mai nou social-media.
Existenta mai multor obediente deschide poarta fiecarui cetatean sa gaseasca un loc unde sa isi realizeze aspiratiile.
Cei care sunt crediniciosi si vor sa lucreze asupra unor subiecte si simboluri numai cu barbati vor alege o anumita obedienta.
Daca sunt femei atrase de spiritualitate si vor sa lucreze intr-o loja feminina sau mixta vor gasi una.
Chiar si cei care sunt atei si sunt interesati doar de teme sociale vor gasi o obedienta dedicata.
Diversitatea obedientelor are ca avantaj protectia impotriva devierilor dogmatice si sectare.
Francmasoneria nu accepta dogme, francmasoneria este promotorul gandirii libere, ea incurajeaza respectul de sine si respectul fata de ceilalti.
Orice francmason este un om liber intr-o loja libera indiferent de rasa, nationalitate si credinta.
Daca toate lojile s-ar uni la un moment dat sub aceiasi obedienta atunci ar fi o mare pierdere, un regres, ar disparea unirea in diversitate, ar aparea dogmele iar principiile francmasoneriei ar disparea, aceasta s-ar transforma intr-o mare secta.
Intr-o loja nu isi gasesc niciodata locul sectari si membri partidelor extremiste pentru ca principiile sectantilor si extremistilor sunt contrare idealurilor masonice.
Important de retinut este faptul ca exista o singura francmasonerie care are mai multe fete.
CARE SUNT CONTRIBUTIILE MASONERIEI IN CEEA CE PRIVESTE PROGRESUL SOCIAL ?
● Emanciparea nationala
● Carta Drepturior Omului
● Abolirea sclaviei
● Promovarea invatamantului gratuit
● Egalitatea dintre sexe
si multe altele.

MASONERIA SI BISERICA.
Pentru a deveni mason trebuie sa crezi in Dumnezeu si in nemurirea sufletului si trebuie sa iti iubesti aproapele ca pe tine insuti.
Masonii vorbesc lumi prin fapte, binele il fac in taina cum de altfel propavaduiesc si sfintele scripturi.
Masoneria se deosebeste de biserica si secte prin faptul ca nu pretinde in nici un fel ca s-ar afla in posesia Adevarului.
Invataturile masonice nu contin dogme si crezuri, fiecare mason este liber sa isi construiasca prin forte propii un fundament al propriilor convingeri.
Pentru asta el este initiat in arta de a gandi.

DE CE ESTE FRANCMASONERIA CONTROVERSATA?
Acest lucru se intmpla datorita faptului ca majoritatea oamenilor nu au incredere in ceea ce nu inteleg.
Si pentru faptul ca masoneria nu primeste in randurile sale pe oricine, acest elitism in urma caruia uni se simt exclusi da nastere la neincredere care se poate transforma in lipsa de simpatie si chiar ura.

MAI AU EFECT IN ZIUA DE AZI VECHILE RITUALURI MASONICE ?
O sa raspund printr-un citat: “Faptul ca nu crezi sau nu cunosti semnificatia unui ritual nu inseamna ca acesta nu isi produce efectele.” Mircea Eliade.

VIITORUL FRANCMASONERIEI
Sunt persoane care fara sa cunoasca in profuzime francmasoneria afirma ca aceasta este o institutie depasita, ca ia trecut vremea si misiunea ei sa incheiat.
Cei care studiaza cu adevarat masoneria descopera ca aceasta este mai in forma ca niciodata, de-abia acum isi traieste prima tinerete.
Menirea francmasoneriei este sa refaca lumea si acest lucru se va realiza treptat pe masura ce francmasoneria va deveni ceea ce trebuie sa fie.
Masoneria are capacitatea de a se perfectiona mereu si a obtine ceea ce ii lipseste.
Francmasoneria a inceput sa se transforme dintr-o francmasonerie simbolica in una initiatica.
Puteti sa va imaginati ce forta va deveni masoneria in viitor cand oamenii care patrund in francmasonerie devin initiati, ganditori, creatori in adevaratul sens al cuvantului.
Toate aceste vor duce la transformari uriase care vor schimba in bine lumea.
Marea Opera se va infaptui, masonii se vor ridica deasupra rivalitatilor de doi bani care uneori isi mai fac aparitia si vor intelege planul adevaratului Templu.
Cand incepem sa privim lucrurile prin prisma spiritului incepe sa se faca lumina.
Francmasoneria este in primul rand o stare de spirit ce trebuie traita pentru ai patrunde si intelege misterele.

Daca te intereseaza aceasta traire nu ai decat o singura solutie, cere sa fi primit in randurile sale.

Despre initiere

Despre initiere

Primirea Recipiendarului in loja

 

Initiere, este un cuvant care provine din latinescul initium, cu sensul de intrare sau inceput. Ambele sensuri s-au pastrat in actul initierii, care reprezinta pe de o parte, intrarea intr-un anumit grup, iar pe de alta parte presupune inceputul unei vieti noi, unei convietuiri cu adevarurile supreme.

 

Societatile contemporane au desacralizat termenul. Astazi se vorbeste despre initiere in matematica sau fizica – ceea ce inseamna un act didactic. Totusi, desacralizarea nu este integrala: initierea intr-un anumit domeniu presupune furnizarea unor tehnici si informatii speciale, intelegerea respectivului domeniu, gasirea unei cai eficiente de abordare. Iar a gasi o cale eficienta de abordare este tocmai metoda oricarei initierii. Procesul initierii este stravechi. S-au descoperit cranii datand din neolitic care poarta urmele unei delicate operatii numita trepanatie. Astazi se crede ca trepanatia facea parte din ritul de initiere al perioadei respective. De altminteri, neoliticul este epoca din care provin dovezi certe despre existenta riturilor de initiere la scara mondiala. Putem impinge aceste dovezi mult mai departe, pana in zorii paleoliticului. Inmormantarea cadavrelor in pozitia fetusului si colorarea lor cu ocru sunt indicii clare despre existenta unei initieri la oamenii paleoliticului, pentru ca arata doua lucruri esentiale: identificarea mortii cu nasterea si rolul privilegiat al sangelui, considerat substanta  vitala.

 

Importanta si persistenta riturilor de initiere necesita o explicatie. E vorba despre functia acestor actiuni. Prin initiere, individul dobandea trei categorii de cunostinte si deprinderi: (1) afla miturile colectivitatii si felul ei de a interpreta existenta; (2) dobandea abilitatea necesara pentru a exercita o profesie (vanatoare, agricultura, mai tarziu mestesug); (3) dobandea iluminarea morala, laolalta cu puteri paranormale si afla tehnicile de intrare in transa. Aceasta ultima categorie de informatii explica eficienta formidabila a initierii. De fapt, aici se afla punctul principal al discutiei.

 

Riturile de initiere sunt foarte diverse. Pe parcurs voi oferi cateva exemple, dar varietatea lor e uriasa, imposibil de acoperit acum. In schimb, se pot evidentia etapele si elementele comune, care reprezinta tocmai descrierea problemei.

 

Orice initiere presupune o moarte si o renastere. Individul trebuie sa moara ca profan si sa renasca drept initiat. A renaste drept initiat inseamna a dobandi iluminarea si – in majoritatea cazurilor – puteri paranormale. Acest lucru se realizeaza pe doua cai: fizica si spirituala. Ambele merita discutate.

 

Calea fizica presupune o serie de frustrari, excese si torturi gradate in mod savant.
Frustrarile cuprind privarea de anumite alimente si de viata sexuala. Uneori candidatii sunt ingropati in morminte, acoperiti cu crengi si trebuie sa stea nemiscati ca mortii. Alteori, ca la tribul bombo din Camerun, candidatul pentru functia de vrajitor este inchis timp de cinci luni impreuna cu o fata de care nu are voie sa se atinga. In fine, la alte triburi africane, candidatul este legat fata in fata cu un cadavru timp de trei zile intr-o groapa. Excesele, dimpotriva, constau in consumarea de droguri si exacerbarea vietii sexuale.

 

Desi nu lasa urme pe corp, calea spirituala este la fel de chinuitoare. Ea incepe cu primul act al initierii; neofitul este smuls din mijlocul familiei si izolat, de obicei, intr-o pestera sau intr-o coliba din padure. Acolo el asteapta un monstru care il va inghiti. Are ochii legati, urechile astupate. Cand poate auzi, asculta zile in sir voci lugubre si zgomote inspaimantatoare. In paralel, este torturat dupa sistemul descris mai inainte. Ulterior, nu are voie sa vorbeasca, si se misca numai dus de mana. Tibetanii zidesc neofitii intr-o pestera, lasandu-le doar o mica deschidere pentru a primi apa si alimente.

 

Acolo, in pestera, viitorul lama trebuie sa mediteze permanent timp de mai multe luni, uneori mai multi ani. Daca nu are puterea de a rezista si sparge zidul, el pierde dreptul la initiere si se expune pericolului de a fi distrus.
Ingrozitoarele suferinte din perioada initierii au ca scop inocularea neofitului cu credinta ferma ca a murit si este chinuit de zeii-demoni. El trebuie sa moara pentru a putea renaste altfel, ca initiat. Multa vreme autorii nu si-au putut explica originea si temeiul acestui procedeu. Pentru noi este limpede ca asa se produce o traire dirijata pe pragul mortii. Neofitul este adus la limita existentei biologice. Asadar, psihologic vorbind, el intr-adevar moare si renaste, pentru ca numai prin trairea mortii poate dobandi forta duhovniceasca.

 

Lucrul acesta a fost, de altminteri, afirmat extrem de des. Iata, ca exemplu, un scurt si celebru citat din Plutarh: „Sufletul, in momentul mortii, are aceleasi senzatii precum cei care sunt initiati in Marile Mistere”.

 

Treptat, initierea s-a asociat cu notiunea de secret si de mister. Observam aceasta asociere inca din perioada arhaica: exista o initiere generalizata si alta, ulterioara, mult mai selectiva, rezervata doar celor alesi care intrau in asa-numitele Männerbunde sau Weiberbunde, societati secrete de barbati sau de femei. Diferentierea dintre cei alesi si ceilalti a avut la origine diferenta de calitati fizice, psihologice si paranormale.

 

 

Ce cerem pentru profan?

 

 

 

Pe tot parcursul istoriei crestine fratiile, breslele, ordinele si alte asociatii cu caracter secret nu au disparut defel. Ele practicau o initiere ezoterica, iar in cadrul masonilor operativi, chiar propriu-zis ezoterica, devreme ce profanul era literalmente introdus in interior printr-o usa deschisa. Justificarea ezoterismului statea mult mai mult in testarea abilitatii necesare pentru exercitarea unei profesii sau unei arte, si in conservarea secretului meseriei, decat in dobandirea iluminarii morale si a puterilor supranormale. De altminteri, oridecateori o comunitate secreta a evoluat catre un ezoterism de gradul 3 (care ilumineaza moral), ea a fost declarata secta de catre clerul oficial si adesea distrusa. In timp, s-a alcatuit o traditie a comunitatilor catalogate drept eretice si distruse prin clerului inalt: sectele gnostice, templierii. Aceasta traditie a continuat pana la izbucnirea Reformei lutherane.

 

Aparitia rozicrucienilor in secolul al XVII-lea si, imediat apoi, a Masoneriei speculative va impune definitiv in istoria umanitatii reintoarcerea laicilor la initierile ezoterice de gradul 3. Precum se stie, Biserica oficiala a condamnat in repetate randuri Franc-Masoneria, dar nu a reusit sa o distruga. Deoarece clerul – mai ales cel rasaritean – atacase substanta sacra a Botezului, Dumnezeu a permis instituirea, dezvoltarea si persistenta unor initieri ezoterice laice, dintre care, desigur, cea mai importanta este aceea masonica.

 

In randurile urmatoare ne vom referi aproape exclusiv la initierea masonica de gradul 1, cea care transforma profanul in ucenic/discipol.

 

Pe tot parcursul Masoneriei operative nu se intrebuinta cuvantul initiere. Termenul uzitat era a face un mason sau a intra in Masonerie. Primul grad al ritului York se numeste pana astazi entered apprentice, adica „ucenic care a intrat”. Catehismul celor trei manuscrise Haughfoot (ms. Arhivele din Edinburgh cca.1696; ms. Chetwode Crawley cca.1700; ms.Kevan cca.1714), toate anterioare formarii Marii Loji din Londra, foloseste numai sintagma entered .

 

„Constitutiile” lui Anderson prefera verbul a face, cand vorbesc despre initiere. (a intra si a admite)

 

 

 

Intalnim cuvantul initiere dupa anul 1730, in lucrari care dezvaluie secrete masonice. Prima se intituleaza Masonry Dissected si apartine lui Samuel Prichard. Ea dezvaluia ritualul masonilor zisi moderni (care erau anticrestini).La un moment dat, apare expresia(initiating).

 

Este contraponderea primei, caci dezvaluie ritualul masonilor zisi antici (care doreau sa ramana crestini): Aici apare intrebarea: „Ce fel de oameni ar trebui initiati in mistere?’’.

 

Pentru intaia oara, in literatura cunoscuta, termenul a initia este folosit in Masonerie cu sensul de a trece un profan la starea de ucenic/discipol in ms.    In Biblioteca orasului Lyon, se gaseste ritualul ucenicului practicat in Lyon la anul 1772: „Fie ca Marele Arhitect al Universului sa ne acorde toata multumirea pe care ne-o dorim si fie ca initierea voastra sa se implineasca pentru marirea slavei Sale”.

 

Initierea masonica de astazi este ezoterica si nu e de natura religioasa, ci preponderent morala. Ezoterismul ei credem ca a devenit notoriu (daca putem zice asa), incat nu mai trebuie discutat. Dimpotriva, caracterul moral ni se pare foarte important. Candidatul la gradul 1 nu primeste o revelatie divina, ci o suma de invataminte morale si de indemnuri la actiunea morala. Aceasta este esenta luminii care-l va separa de viata profana.

 

E momentul sa precizam ca initierea masonica, desi se bazeaza pe obiceiuri vechi, are destule elemente moderne. Cabinetul de reflectie a aparut in ritul francez, Declaratia de la Lausanne e in mod evident moderna, juramantul este actualizat; si intregul ritual ne apare astazi mult simplificat fata de cel de la inceputul secolul XX, cand ucenicii erau initiati in misterele primelor trei numere si aflau relatia dintre astrele simbolice si Maestrul Lojii. Pe de alta parte foarte vechi, datand din perioada operativa, sunt: credinta ca ucenicul nu poate scrie sau citi, ci doar silabisi; prima lovitura data in piatra; uneltele simbolice ale gradului 1 (dalta si ciocanul de lemn – din pacate, simbolismul acestora nu mai este transmis candidatilor masoni de astazi).

 

Caracterul profund moral al initierii masonice se observa chiar din prima clipa, din modul cum este pregatit – atat fizic, cat si psihic – profanul aspirant. Tinuta fizica este un semn clar al penitentei sincere si al constiintei ignorantei (in acelasi timp, subliniem in treacat, umarul stang dezgolit avea si rolul foarte concret de a da asigurari ca aspirantul nu e femeie).Astazi nu mai este necesar acest comportament deoarece si surorilor noastre, li se cere acelasi lucru. Tinuta psihica trebuie sa fie una de confesional, de onestitate totala si hotarata. Ea e verificata prin obligatia candidatului de a-si marturisi in Loja cel mai mare defect, moment foarte important al ritualului, dar care – din nefericire – este frecvent expediat in graba.

 

Pe parcursul initierii, candidatul primeste informatiile atat direct, cat si printr-o seama de actiuni simbolice, numite calatorii. El are permanent aproape doua ajutoare, doi experti de initiere. Asa se constituie ansamblul educational (formativ si informativ) al ritualului. E usor de descoperit aici atat prezenta caii fizice, cat si a caii spirituale. Calea fizica se constata in timpul calatoriilor, care simbolizeaza diferite varste umane si la sfarsitul carora apar probe ale focului, ale apei si ale pamantului. In trecut aceasta cale fizica era mult mai elaborata si mult mai dificila, ceea ce sporea eficienta actiunii. Calea spirituala se urmareste lesne in explicatiile si invataturile pe care le primeste candidatul, prin metode didactice consacrate, mai ales prin intrebari si raspunsuri.

 

Initierea de gradul 1 contine trei calatorii. Prima reprezinta copilaria, care este chiar varsta ucenicului mason. E o varsta pandita de numeroase obstacole si pericole, sugerate fizic (prin zgomote si prin bariere), de aceea are neaparata nevoie de sprijin. Sprijinul vine acum de la cei doi experti, care simbolizeaza parintii cosmici, soarele si luna. In Masonerie, soarele reprezinta ratiunea, iar luna reprezinta imaginatia, dar prezenta lor ca parinti masonici ai ucenicului se intemeiaza pe un arhetip arhaic, regasibil in zorii umanitatii (e vorba despre cuplul soare-principiu masculin + luna-principiu feminin). La sfarsitul acestei calatorii neofitul trece prin proba aerului. Este important sa precizam ca probele focului, ale apei si ale aerului nu au decat o legatura sintagmatica, de derulare a ritualului, cu calatoriile. Cele trei probe alcatuiesc un mesaj independent, un text sacru care ii este transmis ucenicului. Prima parte a mesajului, proba aerului, suna astfel: numai prin fapte bune vei scapa de perisabilitatea trupului pamantesc; aceasta este calea pentru a progresa catre lumina pe care o cautai.

 

A doua calatorie reprezinta varsta tineretii, care este varsta calfei/companionului mason. Neofitul afla numai chestiuni generale legate de aceasta varsta. Calatoria e inca periculoasa, se aud inca zgomote de arme albe. Prin practicarea celei de-a doua calatorii, neofitul este pregatit pentru progresul pe calea masonica. Intr-un spirit similar, a treia calatorie, a deplinei maturitati, reprezinta varsta maestrului mason si constituie tot o pregatire, un anunt in perspectiva – desi, sincer sa fim, nu stim cati frati pot sa inteleaga pe loc implicatiile (ritualul nu ofera explicatii pana la capat). La sfarsitul celei de-a doua calatorii, neofitul trece prin proba apei, care-i completeaza mesajul initial astfel: trebuie sa faci neaparat fapte bune, trebuie sa protejezi vaduvele si orfanii (trebuie sa stergi lacrimile vaduvelor si orfanilor). La capatul ultimei calatorii se desfasoara proba focului, ce dezvaluie ultima parte a mesajului: inca nu esti pregatit sa ajungi la lumina transfiguratoare; lumina te va arde.

 

Tot acest amplu ansamblu educational al initierii este orientat vadit catre iluminarea morala a candidatului, ceea ce vechile texte numesc „civilizarea” lui. Morala, adica practica virtutii si duhul libertatii, este esenta luminii pe care o cer fratii din Loja pentru neofit. Ea reprezinta prapastia dintre profan si initiat; ea alimenteaza focul care va arde testamentul de profan al noului mason. Astfel, pe prima treapta a initierii franc-masonice, omul moare ca ins dominat de biologie si renaste ca fiinta morala, apta de perfectionare.

 

Este un pas mare, atat pentru Om cat si pentru Umanitate.