Bartolomeu Constantin Savoiu

Suveran Mare Comandor si Mare Maestru al Marii Loji Nationale Romane fondata la 1880.

Urmare logică a diverselor sale angajamente în societatea civilă, se angajează de asemenea în Francmasonerie, fiind iniţiat, în 1976, într-una dintre principalele Obedienţe Masonice franceze tradiţionaliste - Marea Lojă a Franţei (G.L.D.F.). În 2004 a demisionat din Marea Lojă a Franţei şi a intrat în Marea Lojă Naţională Franceză (G.L.N.F.), de unde demisionează în 2009 datorită alegerii sale în funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Unite din România, în 2008.

 

Suveran Mare Comandor Mare Maestru al MLNR "1880"

Tanar Maestru in Franta, la sfarsitul anilor 70'

Referitor la aceasta, după revenirea sa definitivă în Romania, s-a implicat şi în viaţa masonică română şi, în 2007, este ales Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Naţionale Unite din România (M.L.N.U.R.), moştenitoare a Marii Loji Naţionale a României, fondată în 1880 şi a Marii Loji Naţionale în exil, la Paris, în 1948, găzduită de către Marea Lojă a Franţei (G.L.D.F.), rue Puteaux, revenită în ţară în 1993.

 

În Conventul din 29 martie 2008 este ales Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Unite din România (M.L.N.U.R.).

În noiembrie 2010, M.L.N.U.R. se dizolvă în cadrul Obedienţei Marea Lojă Naţională Română fondată “1880” (M.L.N.R. “1880”). Cu această ocazie, este reales Mare Maestru.

Iniţiază, în 2010, crearea Alianţei Masonice Române.

Iniţiază, în 2012, cu Marea Lojă Regulară a Serbiei, crearea Alianţei Masonice Ortodoxe.

Este numit, în luna iunie 2012, Mare Maestru de Onoare al Marii Loji Regulare a Serbiei.

Primeşte, în 2012, Crucea Greacă de Primă Clasă acordată de Marea Lojă a Italiei (Palazzo Viteleschi).

În mai 2012, Marele Consiliu al M.L.N.R. “1880” îi acordă, pentru contribuţia la crearea Obedienţei şi 36 de ani de activitate masonică, Marea Cruce a Ordinului Constantin Mavrocordat.

În septembrie 2012, Supremul Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat de Grad 33 şi Ultim pentru România  îl alege Suveran Mare Comandor. Devine astfel Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române “1880”.

La 22 iunie 2013 se semnează la Bucureşti, la iniţiativa sa, Actul Constitutiv al Uniunii Mondiale Masonice Tradiţionale (U.M.M.T.), de către 8 Obedienţe italiene, 3 Obedienţe sârbeşti, 2 Obedienţe româneşti şi demnitari ai Lojilor masonice din Franta. Suveranul Mare Comandor Mare Maestru G-ral (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu este numit Co-Preşedinte Executiv al acestei organizaţii, care regrupează Obedienţe tradiţionaliste cu obligaţia credinţei în Marele Arhitect al Universului şi independente faţă de curentul dogmatic anglo-saxon şi de cel francez, ultraliberal şi ateu. U.M.M.T. se măreşte progresiv, numărând la începutul lui 2014, aproximativ 30 de Obedienţe membre.

În luna octombrie 2013, inaugurează Suveranul Sanctuar al Ritului Memphis-Misraim, fiind ridicat la demnitatea de Mare Hierofant, 98º, în Franţa, în 2011.

Pe 13 decembrie 2014 se semnează la Bucureşti, în cadrul Conventului de Iarnă al M.L.N.R. 1880 şi al U.M.M.T., Manifestul Fondator al Alianţei Mondiale Masonice Creştine (A.M.M.C.) – World Masonic Christian Alliance (W.M.C.A.). Manifestul, semnat de M.L.N.R. 1880 şi de Mari Loji franceze, sârbeşti, macedonene şi italiene, afirmă pentru prima oară în mod solemn, în peste 3 secole de Masonerie speculativă, apartenenţa majorităţii fraţilor şi surorilor francmasoni la credinţa creştină. Într-adevăr, bazele angajamentului masonic sunt strâns legate de creştinism, de tradiţia iudeo-creştină, de Vechiul şi Noul Testament şi practic toate ritualurile sunt impregnate de caracterul cristic. În respectul tuturor celorlalte religii, această Alianţă îşi propune de a realiza în secolul XXI reconcilierea istorică între Biserica Universală Creştină şi Francmasonerie.

Cuvantul Suveranului Mare Comandor Mare Maestru General (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu

Într-o lume zbuciumată, traversată de conflicte cotidiene, de intoleranţă şi adesea negarea valorilor umane elementare, Masoneria rămâne o speranţă luminoasă şi o realitate vie prin acţiunea celor 10 milioane de Fraţi şi Surori care împărtăşesc acest ideal înălţător într-o lume de 7 miliarde de fiinţe umane.

 

În societatea operativă milenară şi speculativ filosofică cvadricentenară(Prima Loja Speculativa Saint Mary Chapel, Iulie 1599 , Edinburgh, Scotia),  Masoneria ( cuvântul vine de la zidarii constructori de catedrale din Evul Mediu - maçon în franceză sau free-mason şi freimaurer în engleză respectiv germană, Masoneria şi membrii ei, bărbaţi sau femei au obligaţia credinţei în Dumnezeu, fidelităţii naţiunii din care fac parte şi dragostei şi respectului familiei, celula de bază a societăţii în care trăim.

„Liber şi de bune moravuri” este obligaţia pentru un frate sau o soră. Această cerinţă presupune pentru fiecare mason prezenţa în serviciul societăţii umane, responsabilitatea de a fi bun, tolerant faţă de ceilalţi, în respectul opiniilor şi tuturor credinţelor religioase şi al angajamentelor morale şi de a munci fără încetare pentru perfecţionarea spirituală şi materială a umanităţii.

Discreţi dar nu secreţi, fraţii şi surorile masoni au reprezentat în cele trei secole de existenţă filosofică şi acţiune intelectuală, o elită a societăţii mondiale. Regi şi împăraţi, şefi de state sau politicieni, savanţi sau militari, oameni de cultură şi artă sau oameni simpli, toţi au o contribuţie esenţială la construirea unei societăţi mai bune şi mai juste pentru fiii şi fiicele ei.

De la Vodă Constantin Mavrocordat, primul mason român în 1734, la Horia, care împreună cu Cloşca şi Crişan au luptat pentru libertatea românilor din Ardealul strămoşesc, la Tudor Vladimirescu, de la toţi boierii paşoptiştii la Fraţii Goleşti şi Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza şi I.C. Brătianu, de la Rosetti, Bălcescu, Alecsandri, Spiru Haret, Eliade Rădulescu la Alexandru Vajda-Voievod, Mareşalul Prezan, Sadoveanu, până la Victor Eftimiu şi o serie de alte valori ale neamului românesc.

Aceasta este lista elitelor naţionale  care au purtat vie flacăra speranţei masonice şi a devizei „ Libertate, Egalitate, Fraternitate”.

Astăzi, adevăraţii Masoni, cum au fost şi în secolele trecute şi la începutul secolului XX, sunt şi trebuie să fie în slujba României, pentru apărarea valorilor democratice şi a respectului şi iubirii pentru ţară.