Curriculum Vitae Masonic

Suveranul Mare Comandor si Mare Maestru, Prea Respectabilul Frate, Bartolomeu Constantin Savoiu

Urmare logică a diverselor sale angajamente în societatea civilă, se angajează de asemenea în Francmasonerie, fiind iniţiat, în 1976, într-una dintre principalele Obedienţe Masonice franceze tradiţionaliste - Marea Lojă a Franţei (G.L.D.F.). În 2004 a demisionat din Marea Lojă a Franţei şi a intrat în Marea Lojă Naţională Franceză (G.L.N.F.), de unde demisionează în 2009 datorită alegerii sale în funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Unite din România, în 2008.

 

''Este treaba Maestrului spiritual să îl facă pe discipol să simtă că fără iubire, fără adevăr şi lumină viaţa este lipsită de sens şi de roade. Cel mai important lucru pe care îl face un Maestru spiritual pentru copii săi este să îi facă conştienţi de ceva vast şi infinit din interiorul lor, care nu este nimic altceva decât Însuşi Dumnezeu.''

Sri Chinmoy

Referitor la aceasta, după revenirea sa definitivă în Romania, s-a implicat şi în viaţa masonică română şi, în 2007, este ales Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Naţionale Unite din România (M.L.N.U.R.), moştenitoare a Marii Loji Naţionale a României, fondată în 1880 şi a Marii Loji Naţionale în exil, la Paris, în 1948, găzduită de către Marea Lojă a Franţei (G.L.D.F.), rue Puteaux, revenită în ţară în 1993.

În Conventul din 29 martie 2008 este ales Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Unite din România (M.L.N.U.R.).

În noiembrie 2010, M.L.N.U.R. se dizolvă în cadrul Obedienţei Marea Lojă Naţională Română fondată “1880” (M.L.N.R. “1880”). Cu această ocazie, este reales Mare Maestru.

Iniţiază, în 2010, crearea Alianţei Masonice Române.

Iniţiază, în 2012, cu Marea Lojă Regulară a Serbiei, crearea Alianţei Masonice Ortodoxe.

Este numit, în luna iunie 2012, Mare Maestru de Onoare al Marii Loji Regulare a Serbiei.

Primeşte, în 2012, Crucea Greacă de Primă Clasă acordată de Marea Lojă a Italiei (Palazzo Viteleschi).

În mai 2012, Marele Consiliu al M.L.N.R. “1880” îi acordă, pentru contribuţia la crearea Obedienţei şi 36 de ani de activitate masonică, Marea Cruce a Ordinului Constantin Mavrocordat.

În septembrie 2012, Supremul Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat de Grad 33 şi Ultim pentru România  îl alege Suveran Mare Comandor. Devine astfel Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române “1880”.

La 22 iunie 2013 se semnează la Bucureşti, la iniţiativa sa, Actul Constitutiv al Uniunii Mondiale Masonice Tradiţionale (U.M.M.T.), de către 8 Obedienţe italiene, 3 Obedienţe sârbeşti, 2 Obedienţe româneşti şi demnitari ai Lojilor masonice din Franta. Suveranul Mare Comandor Mare Maestru G-ral (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu este numit Co-Preşedinte Executiv al acestei organizaţii, care regrupează Obedienţe tradiţionaliste cu obligaţia credinţei în Marele Arhitect al Universului şi independente faţă de curentul dogmatic anglo-saxon şi de cel francez, ultraliberal şi ateu. U.M.M.T. se măreşte progresiv, numărând la începutul lui 2014, aproximativ 30 de Obedienţe membre.

În luna octombrie 2013, inaugurează Suveranul Sanctuar al Ritului Memphis-Misraim, fiind ridicat la demnitatea de Mare Hierofant, 98º, în Franţa, în 2011.

Pe 13 decembrie 2014 se semnează la Bucureşti, în cadrul Conventului de Iarnă al M.L.N.R. 1880 şi al U.M.M.T., Manifestul Fondator al Alianţei Mondiale Masonice Creştine (A.M.M.C.) – World Masonic Christian Alliance (W.M.C.A.). Manifestul, semnat de M.L.N.R. 1880 şi de Mari Loji franceze, sârbeşti, macedonene şi italiene, afirmă pentru prima oară în mod solemn, în peste 3 secole de Masonerie speculativă, apartenenţa majorităţii fraţilor şi surorilor francmasoni la credinţa creştină. Într-adevăr, bazele angajamentului masonic sunt strâns legate de creştinism, de tradiţia iudeo-creştină, de Vechiul şi Noul Testament şi practic toate ritualurile sunt impregnate de caracterul cristic. În respectul tuturor celorlalte religii, această Alianţă îşi propune de a realiza în secolul XXI reconcilierea istorică între Biserica Universală Creştină şi Francmasonerie.